Ajaýyp ulalýan yşyk

Ilki bilen innowasiýa, ýokary hilli we hyzmat ynanjyna esaslanan Hortlite üpjün etmegi maksat edinýär
Müşderilerimize ODM & OEM hyzmaty.

Kompaniýanyň tertibi

2009-njy ýylda esaslandyrylan Mester LED Limited, Hytaýyň ýokary tehnologiýaly kärhanasy hökmünde bahalandyrylan LED ulaldyjy çyra öndüriji.

Mester, köp patent we dürli önüm şahadatnamalary bilen gözleg we önümçiligi birleşdirýän 15,000 inedördül metrden gowrak zawod bar.

Productionhli önümçilik prosesi ISO9001 hil dolandyryşyna laýyklykda, Önümçilik prosesine, önümiň hiline, ýyllyk kuwwaty 200 müňden gowrak toplumyna berk gözegçilik edýäris.

OEM / ODM hyzmatlaryny, üznüksiz üstünlikleri we täzelikleri hödürleýän ähli oba hojalyk önümleri üçin amatly ösümlik çyralary bar.

habarlar we maglumatlar